Onkológia 4/2008

MANAŽMENT LIEČBY PACIENTOV S NÁDORMI CHRBTICE Z POHĽADU SPINÁLNEHO CHIRURGA

prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.

Nádory chrbtice je možné v širšom ponímaní rozdeliť na nádory primárne a sekundárne, metastatické. Podľa vzťahu k obalom miechy sa rozdeľujú na nádory extradurálne a intradurálne. V našom prípade sa sústredíme hlavne na diagnostiku a naznačenie možnosti chirurgickej liečby primárnych a čiastočne sekundárnych extradurálnych nádorov chrbtice. Nie je cieľom práce popisovať detaily chirurgickej liečby, skôr naznačiť filozofiu manažmentu spinálneho pacienta, pacienta s nádorovým ochorením chrbtice.

Kľúčové slová: nádory chrbtice, chirurgická liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SPINAL TUMORS: MANAGEMENT OF SURGICAL TREATMENT

The general categories of spinal tumors include primary spinal tumors and secondary - metastatic spinal tumors. Spinal tumors can be divided into extradural, intradural - depending on their relation to the dura mater of the spinal cord. In this paper emphasis is put on diagnostics and possibilities of surgical treatment in patients with primary and secondary extradural tumors of spine. This paper suggests the philosophy of management in patients with spinal tumors rather than describing detailed surgical procedures.

Keywords: spinal tumors, surgical treatment