Onkológia 4/2009

Odporúčania Slovenskej onkologickej spoločnosti SLS pre použitie bisfosfonátov v liečbe solídnych nádorov

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Odporúčania schválené Výborom Slovenskej Onkologickej Spoločnosti dňa 15. júna 2009 Slovenská onkologická spoločnosť SLS

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Odporúčania Slovenskej onkologickej spoločnosti SLS pre použitie bisfosfonátov v liečbe solídnych nádorov

Odporúčania schválené Výborom Slovenskej Onkologickej Spoločnosti dňa 15. júna 2009 Slovenská onkologická spoločnosť SLS