Via practica 1/2013

Bolesti chrbta

MUDr. Ivan Gogolák, PhD.

Bolesti chrbta majú mnoho možných príčin a zahrňujú všetky choroby, poranenia a funkčné poruchy, ktoré aktivujú nociceptívne mechanizmy v tejto oblasti. Avšak tieto bolesti nie vždy korelujú s identifikovaným nálezom určitej príčiny. Až u 85 % pacientov nie je možné stanoviť presnú patologicko-anatomickú diagnózu, pretože korelácia medzi klinickými príznakmi a nálezmi zobrazovacích vyšetrení (RTG, počítačová tomografia, magnetická rezonancia) je slabá. K najčastejším príčinám patria nešpecifické poranenia väzov chrbtice, svalov chrbta, degeneratívne zmeny medzistavcových platničiek (vnútorná disrupcia disku, bolestivá degeneratívna choroba disku a instabilita disku) a fazetových kĺbov, hernie medzistavcovej platničky a stenóza spinálneho kanála. Dôležité je identifikovať závažné chorobné stavy (< 5 % pacientov s bolesťou chrbta) vyžadujúce neodkladnú urgentnú a včasnú špecifickú, resp. chirurgickú liečbu. Prioritou klinického vyšetrenia a diagnostiky je uistiť sa, že bolesti chrbta sú myoskeletálneho pôvodu a vylúčiť urgentné ochorenia orgánov (infarkt myokardu, disekovaná aneuryzma aorty, extrauterinná gravidita, akútna pankreatitída, duodenálny vred, pyelonefritída, viscerálne poranenie a ďalšie). Nasledujúcim krokom je vylúčenie závažných ochorení chrbtice (neoplazmy chrbtice, infekcie a zápalové ochorenia, spinálny epidurálny absces, fraktúry stavcov, syndróm cauda equina a kompresívna myelopatia). Po vylúčení závažnej príčiny možno zamerať pozornosť na ich liečbu a rehabilitáciu.

Kľúčové slová: akútne bolesti chrbta, chronické bolesti chrbta, nešpecifické bolesti krížov, degeneratívne ochorenie chrbtice, diagnostika, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Back pain

Back pain has many possible causes, including all diseases, injuries and other impairments that invoke nociceptive mechanisms in the region. However, the pain does not always correlate with pre presence of particular condition. More than 85% patients have back pain that cannot reliable be attributed to a specific disease or spinal abnormality due to weak correlation between clinical signs and neuroimaging findings (x-ray, computerized tomography, magnetic resonance imaging). The most frequent sources of back pain include non-specific musculoligamenotous impairment of thoracic and lumbar spine and back muscle itself, degenerative intervertebral discs (Internal Disc Disruption, Degenerative Disc Disease and Segmental Disc Instability) and facet joints, intervertebral disc herniation and stenosis of lumbar spinal canal. The priority in the diagnostic examination procedure is to make sure that pain is of musculoskeletal origin and to rule out emergent and urgent medical pathology (myocardial infarction, dissecting aortic aneurysm, ectopic pregnancy, acute pancreatitis, active duodenal ulcers, pyelonephritis, visceral trauma, other). The next step is to exclude the presence of serious spinal pathology (spinal cancer, spinal infections including spinal epidural abscesses, inflammatory disorders, fractures, syndrome of cauda equina). Once a serious diagnosis is ruled out, attention can be focused on appropriate back care and rehabilitation.

Keywords: acute back pain, chronic back pain, non-specific low back pain, degenerative spine disease, diagnosis, treatment