Onkológia 2/2014

Abiraterón v liečbe metastázujúceho kastračne rezistentného karcinómu prostaty

prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

Androgénová deprivačná liečba predstavuje štandardnú liečbu pacientov s metastázujúcim karcinómom prostaty. Časom však ochorenie progreduje s vývinom kastračne rezistentného ochorenia napriek kastračnej hodnote testosterónu v sére. Kastračná hodnota testosterónu však neznamená úplnú elimináciu androgénov v prostate a tieto sú potom schopné aktivovať androgénové receptory a nimi sprostredkovanú expresiu génov. Abiraterón je špecifický inhibítor CYP17A1, ktorý blokuje extragonadálnu, testikulárnu ako aj nádorovú biosyntézu androgénov. Abiraterón predstavuje novú éru hormonálnej liečby pacientov s metastázujúcim kastračne rezistentným karcinómom prostaty. Práca stručne uvádza výsledky klinických štúdií III fázy u pacientov s metastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty liečených abiraterónom. Poukazuje aj na niektoré aspekty liečby pacientov s týmto ochorením.

Kľúčové slová: abiraterón, kastračne rezistentný karcinóm prostaty, androgénové receptory.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Abiraterone in treatment of metastatic castrate resistant prostate cancer

Androgen deprivation therapy is the standard of care for metastatic prostate cancer but is uniformly progress to castration resistant disease dispite castration levels of serum testosterone. However, castrate levels of androgens does not eliminate androgens from the prostate and residual androgens are capable of activating the androgen receptors and androgen receptors –mediated gen expresion. Abiraterone is a specific inhibitor of CYP17A1 that blocks extragonadal, testicular and tumor androgen biosynthesis. Abiraterone constitues new era in the hormonal treatment of men with metastatic castrate resistant prostate cancer. This article reviews briefly recent data from phase III trials in metastatic castrate resistant prostate cancer treated with abiraterone and also some aspects of management of patients with metastatic castrate resistant prostate cancer.

Keywords: abiraterone, metastatic castrate resistant prostate cancer, androgen receptors.