Onkológia 3/2008

ŠTANDARDNÉ POSTUPY V MANAŽMENTE KARCINÓMU ŠTÍTNEJ ŽĽAZY V ONKOLOGICKOM ÚSTAVE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE

doc. MUDr. Ján Podoba, CSc., prof. MUDr. Štefan Galbavý, CSc., MUDr. Róbert Králik, MUDr. Františka Borovičová, MUDr. Eva Takácsová, RNDr. Eva Weismanová, CSc., doc. MUDr. Elena Bolješíková, CSc.

Karcinóm štítnej žľazy je relatívne zriedkavé onkologické ochorenie. Predstavuje skupinu rôznych malígnych epiteliálnych nádorov, z čoho vyplývajú odlišné terapeutické postupy a neraz rozdielna prognóza. Epidemiologicky najvýznamnejší diferencovaný karcinóm má priaznivú prognózu. Pri dobrom interdisciplinárnom manažmente dosahuje až 90 % pacientov trvalú remisiu ochorenia. V roku 2006 sa na základe dlhodobých výsledkov rôznych terapeutických postupov podarilo vytvoriť európsky aj americký konsenzus v liečbe diferencovaného karcinómu. Aj na Slovensku je potrebné štandardizovať diagnostické a terapeutické postupy v manažmente tohto ochorenia.

Kľúčové slová: karcinóm štítnej žľazy, skríning, diagnostika, liečba, monitorovanie, tyreoglobulín, rekombinantný ľudský tyreotropín

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

STANDARDIZED PROCEDURES IN THE MANAGEMENT OF THYROID CANCER IN ST. ELIZABETH CANCER INSTITUTE IN BRATISLAVA

Thyroid cancer is an uncommon oncological disease. It represents a group of various malignant epithelial tumors with different therapeutic procedures and diverse prognosis. Epidemiologically most significant is differentiated thyroid cancer with a favourable prognosis. Due to a good interdisciplinary management up to 90% of patients reach permanent remission of the disease. On the basis of long – term results of different therapeutic procedures european and american consensus for the treatment of differentiated thyroid cancer was created in 2006. In Slovakia it is also necessary to standardize diagnostic and therapeutic procedures in the management of this disease.

Keywords: thyroid cancer, screening, diagnostics, treatment, follow up, thyroglobulin, recombinant human thyrotropin