Onkológia 1/2007

Rádioterapia v liečbe nádorov z neznámeho primárneho ložiska

MUDr. Katarína Kóňová

Autorka v článku uvádza možnosti praktického využitia rádioterapie pri liečbe nádorového ochorenia z neznámeho primárneho ložiska. Venuje sa hlavne indikácii rádioterapie.

Kľúčové slová: nádorové ochorenie, neznáma primárna lokalizácia, indikácia rádioterapie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Radiotherapy in treatment of tumor's of unknown primary

In the presented article the author describes possibilities of the use of radiotherapy in the treatment tumorous diseases of unknown primary. She discusses mainly the indication of radiotherapy.

Keywords: tumorous diseases, unknown primary, indication of radiotherapy