Vaskulárna medicína 1/2016

Chirurgická liečba nádorov dolnej dutej žily

MUDr. Vladimír Baláž, PhD., MUDr. Július Janek, MUDr. Roman Necpal, MUDr. Radoslav Kminiak, PhD., MUDr. Ondrej Kováč, MUDr. Radovan Takáč

Nádory dolnej dutej žily (DDŽ) sa rozdeľujú na primárne a sekundárne. Medzi primárne nádory sa zaraďuje leiomyosarkóm. Tento typ nádoru v danej lokalite je extrémne zriedkavý. V prípade výskytu je ale jeho malígny potenciál vysoký. Najčastejším sekundárnym nádorom DDŽ je nádorový trombus pri karcinóme obličky. Podľa úrovne DDŽ, do ktorej siaha, sa rozdeľuje na 4 anatomické typy. Klasifikáciu vypracoval Nesbitt. Liečba primárnych aj sekundárnych nádorov DDŽ je chirurgická, zahŕňa resekciu postihnutého úseku s odstránením nádorových más a väčšinou cievnu rekonštrukciu DDŽ. Na rekonštrukciu sa dnes výhradne používa PTFE materiál. Prežívanie pacientov po operácii závisí od histologického typu, rozsahu ochorenia a radikality chirurgického výkonu.

Kľúčové slová: dolná dutá žila, leiomyosarkóm, karcinóm obličky, nádorový trombus

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Surgical treatment of inferior vena cava tumours

Inferior vena cava tumours are classified into primary and secondary. Primary tumour is leiomyosarcoma. Leiomyosarcoma of vena cava is extremely rare, but its malignant potential is very high. The most common secondary tumour is renal cell carcinoma with vena cava tumour thrombus. Intracaval tumour thrombus is defined by level of vena cava involvement according Nesbitt classification. Treatment of primary and secondary vena cava tumours is surgical, includes resection of tumour, tumour thrombus removal and vascular reconstruction of vena cava. For reconstruction we prefer large diameter PTFE grafts. Patient outcomes and survival are dictated by malignant neoplasm type, extent of tumour and radical surgical treatment.

Keywords: vena cava inferior, leiomyosarcoma, renal cell carcinoma, tumour thrombus