Onkológia 3/2007

LIEČBA MALÍGNYCH MOZGOVÝCH NÁDOROV DOSPELÝCH

MUDr. Peter Kalina, CSc.

I keď malígne mozgové nádory zostávajú v konečnom dôsledku prevažne nevyliečiteľné, v závislosti od ich histologického typu a stupňa malignity je možný variabilný klinický priebeh ochorenia. Pre väčšinu mozgových nádorov sa odporúča v rámci komplexnej liečby jednotná stratégia: chirurgická liečba s následnou rádioterapiou predstavujú najdôležitejšie liečebné modality, zatiaľ čo chemoterapia je naďalej adjuvantná a paliatívna. V práci sa uvádzajú liečebné algoritmy niektorých najčastejších histologických typov mozgových nádorov dospelých, v závere sa popisujú perspektívy a budúcnosť, zamerané aj na pokroky v tzv. molekulárno-targetovej liečby.

Kľúčové slová: malígne mozgové nádory, komplexná liečba, molekulárno-targetová liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

TREATMENT OF ADULT MALIGNANT BRAIN TUMOURS

While the majority of malignant brain tumours remain ultimately incurable, a variety of intermediate outcomes is nevertheless possible,- depending on histological tumour type and grade.A common treatment strategy obtains for most brain tumours: Surgery followed by radiotherapy are the major treatment modalities, while chemotherapy provides adjuvant and palliative support. The treatment guidelines for adult brain tumours according to the most common histological types are presented, current status and future prospects for advance in agents specifically directed at molecular targets within the cell are described.

Keywords: malignant brain tumours, common treatment strategy, molecular targets.