Onkológia 3/2009

Chemoterapia a imunoterapia malígneho melanómu

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Napriek skutočnosti, že malígny melanóm predstavuje iba 4 % kožných malignít, je príčinou mortality až u 79 % pacientov trpiacimi na malignity kože. Incidencia varíruje od 0,2/100 000 žien v Indii do 42/100 000 v Severnom Queenslande v Austrálii. V mužskej populácii sa incidencia pohybuje od 0,5 do 49 na 100 000 obyvateľov. V Českej republike bola v roku 2002 incidencia u mužov 10,5/100 000 obyvateľov, u žien 9,6/100 000 obyvateľov. V Slovenskej republike je v roku 2004 udávaná incidencia 10,9/100 000 u mužov a 12,7/100 000 u žien. V posledných rokoch mortalita stúpa významne pomalšie ako incidencia. Súvisí to pravdepodobne so stúpajúcim záchytom melanómov vo včasných štádiách, čo je dôsledkom preventívne zameraných kampaní.

Kľúčové slová: malígny melanóm, incidencia, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chemotherapy and imunotherapy for malignant melanoma

Despite the fact that melanoma represents only 4 % of cutaneous malignancies, it represents 79 % of all skin cancer-related mortality. The incidence in women varies from 0.2/100 000 India to 42/100 000 in Northern Queensland, Australia, while in men the incidence varies from 0.9 to 49/100,000 people respectively. In 2002, incidence in Czech Republic was 10.5/100 000 in men and 9.6/100 000 in women. Incidence during 2004 in Slovakia was 10.9/100 000 men and 12.7/100,000 women. Fortunately, over the recent years, mortality has increased more slowly than incidence. This phenomenon is probably related to the capture of early stage melanomas as a consequence of preventive programs.

Keywords: malignant melanoma, incidence, treatment