Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Využitie metylačnej array v diagnostike nádorov CNS
    Mgr. Matúš Durdík, PhD., Mgr. Dominika Kochanová, MUDr. Ester Bubláková, MUDr. Stanislava Hederová, RNDr. Katarína Skalická, PhD., MPH, prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
    (1/2024, Hlavná téma )
  • Personalizovaná liečba plexiformných neurofibrómov
    MUDr. Kristína Hlásna, MUDr. Katarína Skalická, PhD., MPH, MUDr. Olívia Hamidová, MUDr. Gabriela Hrčková, PharmDr. Vlasta Kákošová, MUDr. Stanislava Hederová, MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
    (1/2024, Hlavná téma )