Onkológia 3/2011

Rakovina žalúdka z pohľadu gastroenterológa

MUDr. Boris Pekárek, PhD., MUDr. Ľuboš Žitňan, MUDr. Michal Makovník, MUDr. Juraj Májek, PhD.

Karcinóm žalúdka je najčastejšou malignitou žalúdka a pre gastroenterológa jednou z najzaujímavejších tém z viacerých hľadísk. Čo sa týka epidemiológie, je to výrazne vyššia incidencia vo Východnej Ázii a niektorých častiach Južnej Ameriky oproti západnej Európe a USA. Čo sa týka príčin je zaujímavé najmä jeho významné spojenie s infekciou Helicobacter pylori a úvahy o prípadnom skríningu. Pri diagnostike sa nám otvára otázka takzvaného skorého karcinómu žalúdka s rozširovaním možností endoskopickej liečby, s odvážnym rozširovaním jej možností najmä japonskými a kórejskými autormi. Možnosti paliatívnej endoskopickej liečby pri pokročilom karcinóme sú zatiaľ obmedzené.

Kľúčové slová: karcinóm žalúdka, Helicobacter pylori, skorý karcinóm, endoskopická resekcia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Gastric cancer – the view of the gastroenterologist

Gastric carcinoma is the most common malignance of the stomach and for many reasons it is one of the most interesting gastroenterology topics. From the epidemiology standpoint, it is because of its high incidence in Eastern Asia, as well as some parts of South America. As far as the cause, the gastric carcinoma is interesting for its connection with Helicobacter Pylori and the debate of potential screening. The diagnostics of this disease opens up the question of „early gastric carcinoma“ and the expansion of possibilities of endoscopic treatment, especially by Japanese and Korean authors. A less positive aspect is the potential paliative influence of advanced diagnoses.

Keywords: gastric carcinoma, Helicobacter pylori, early carcinoma, endoscopic resection.