Onkológia 4/2012

Rastové faktory v onkológii

MUDr. Ján Gyárfáš

Zmeny krvného obrazu (najmä anémia, leukopénia a trombocytopénia) súvisiace s nádorovým ochorením alebo jeho liečbou sú jedna z najčastejších komplikácií v onkológii. Ich manažment pomocou rastových faktorov je neoddeliteľnou a dôležitou súčasťou podpornej liečby. Nasledujúce poznatky vychádzajú v prevažnej miere z odporúčaní National Comprehensive Cancer Network (NCCN), ktoré považujem za relevantný a spoľahlivý zdroj. NCCN je združenie 21 vedúcich svetových onkologických centier, na príprave odporúčaní („evidence-based“) sa podieľa viac ako 950 klinikov a experimentálnych pracovníkov.

Kľúčové slová: rastové faktory, febrilná neutropénia, podporná liečba, toxicita chemoterapie, G-CSF.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The growth factors in oncology

Blood count disturbances (especially anemia, leukopenia and thrombocytopenia) related to cancer or its treatment are one of most frequent complications in oncology. Their management with growth factors is the very important part of supportive care. The following informations come mostly from Guidelines of National Comprehensive Cancer Network (NCCN), which I consider as a relevant and reliable source. NCCN is an alliance of 21 of the world‘s leading cancer centers with over 950 clinicians and researchers preparing evidence based guidelines.

Keywords: growth factors, febrile neutropenia, supportive care, toxicity of chemotherapy, G-CSF.