Via practica 9/2007

Karcinóm prostaty

MUDr. Peter Kertes, Milan Blaško, Marián Hladík, Ján Hoffmann

Karcinóm prostaty (CaP) je najčastejším nádorovým ochorením diagnostikovaným u mužov po päťdesiatke, hneď po nemelanómových nádoroch kože. V roku 2007 bude v Spojených štátoch amerických diagnostikovaných 218 890 nových prípadov a 27 050 mužov aj na CaP umrie. CaP je druhou najčastejšou príčinou úmrtia na tumor u mužov, hneď po nádoroch pľúc. Predstavuje 29 % všetkých tumorov u mužov a 9 % úmrtí na nádorové ochorenia mužov. CaP je po nádoroch pľúc, nemelanómových nádoroch kože a kolorektálnom karcinóme s incidenciou 31/100 000 mužov štvrtým najčastejším zhubným nádorom mužov na Slovensku. Takmer 4 % všetkých úmrtí mužov má na svedomí CaP. Riziko, že muž počas svojho života zomrie na CaP, je 1 : 28. CaP sa stáva celosvetovým epidemiologickým problémom. Biologické správanie CaP nie je možné v súčasnosti celkom presne predvídať. Patria sem nádory od úplne neškodných, až po vysoko agresívne. Publikácia sa zaoberá epidemiológiou, patogenézou, patologickou anatómiou, klinickými prejavmi, diagnostikou a liečbou karcinómu prostaty.

Kľúčové slová: karcinóm prostaty, Gleasonovo skóre, biopsia prostaty, digitálne rektálne vyšetrenie, DRV, TRUS.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PROSTATE CANCER

Prostate cancer (PCA), next to non-melanoma skin tumors, is the most common tumor diagnosed in males over the age of 50. In 2007 there will be 218 890 new cases of PCA diagnosed in the USA and 27 050 of these will result in death. PCA is second only to lung cancer as the most frequent cause of death in male cancer patients. PCA represents 29 % of all tumors in males and 9 % of all deaths that are tumor related. In Slovakia, PCA is the fourth most common malignant tumor in males with an incidence of 31/100 000 with the first three being lung cancer, non -melanomic skin cancer and colorectal carcinomas respectively. PCA accounts for 4 % of all deaths in males. The lifetime risk that a man will die of this disease is 1 : 28. PCA is slowly becoming an problem of epidemic proportions worlwide. Presently, it is still not possible to predict the biological behavior of PCA. There are many variations of this type of tumor ranging from harmless to very aggresive. This article attempts to understand the epidemiology, pathogenesis, pathology, symptoms, diagnostics and therapy of prostate cancer.

Keywords: prostate cancer, Gleason score, prostate biopsy, digital rectal examination, DRE, TRUS.