Onkológia 3/2012

Diagnostika pankreatobiliárnych tumorov

doc. MUDr. Peter Makovník, CSc., MUDr. Juraj Májek, PhD.

Karcinómy pankreasu a žlčových ciest nie sú najčastejšie nádory gastrointestinálneho traktu, ale sú závažné veľmi zlou prognózou. Oba nádory sú u väčšiny pacientov diagnostikované v pokročilom štádiu. Rozvoj zobrazovacích metód prináša zlepšovanie diagnostiky najmä v oblasti magnetickej rezonancie a lineárnej endoskopickej ultrasonografie. Veľká nádej pri diagnostike sa vkladá do molekulárnych genetických markerov.

Kľúčové slová: karcinóm pankreasu, cholangiokarcinóm, K-ras, MRCP, EUS.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diagnosis of pancreatobiliary tumors

Even though they are not common gastrointestinal tumors, cancers of pancreas and biliary tract have poor prognosis. Both types of cancer are typically diagnosed at advanced stage. Advances in imaging techniques helps in diagnosis; especially in magnetic resonance imaging and linear endoscopic ultrasound. Molecular genetic markers are potential diagnostic tools with great promise for the future.

Keywords: pancreatic cancer, cholangiocarcinoma, K-ras, MRCP, EUS.