Onkológia 4/2008

NOVINKY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ NEUROBLASTOMU

MUDr. Viera Bajčiová, CSc., MUDr. Pavel Mazánek, prof. MUDr. Jaroslav Šterba, PhD.,, doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc., doc. RNDr. Renata Veselská, PhD.

Neuroblastom je nejčastější solidní extrakraniální nádor dětského věku. Jedná se o onemocnění s výraznou heterogenitou klinické prezentace a pozoruhodnými biologickými vlastnostmi. V historii dětské onkologie se jedná o první onemocnění, u kterého bylo použito genetického markeru (amplifikace NMYC onkogenu) k prospektivní terapeutické stratifikaci pacientů. V současné době se hlavní důraz klade na detekci nových biologických prognostických znaků a aplikaci nových léčebných postupů do klinické praxe (např. antiangiogenní terapie, metronomická terapie, bioterapie, imunoterapie).

Kľúčové slová: neuroblastom, dětská onkologie, nové léčebné směry, angiogeneze, metronomická chemoterapie, COMBAT

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ADVANCES IN NEUROBLASTOMA DIAGNOSTICS AND TREATMENT

Neuroblastoma is the most common extracranial solid tumor of a childhood. Neuroblastoma is well known for its variability in clinical behavioral and distinct biological features. In a history of pediatric oncology it is a first disease, where the biological marker (NMYC amplification) was used for a prospective therapeutical randomisation. Current research is focused on detection of a new biological prognostic markers in neuroblastoma and implementation af a new therapeutical approaches into a clinical practise (eg. antiangiogenic therapies, metronomic chemotherapy, biotherapy, immunotherapy).

Keywords: neuroblastoma, pediatric oncology, new terapie, antiangiogenic therapy, metronomic chemotherapy, COMBAT