Onkológia 2/2010

Rádionuklidová detekcia sentinelovej uzliny pri nádoroch dutiny ústnej

doc. MUDr. Izabela Makaiová, CSc., MUDr. Patrik Štefanička, PhD., MUDr. Boris Duchaj, MUDr. Jaroslav Veselý, PharmDr. Klára Aksamitová, Ing. Soňa Skrašková, RNDr. Soňa Kováčová, CSc.

Hlava a krk je anatomicky najkomplikovanejšou oblasťou ľudského tela. Poznanie lymfatického systému tejto oblasti je dôležitým faktorom pochopenia šírenia nádorových metastáz. Pri metastatickom postihnutí krčných lymfatických uzlín klesá celkové prežívanie o 50 % a platí, že nádory v oblasti hlavy a krku rýchlo metastázujú. Biopsia sentinelovej uzliny pri nádoroch hlavy a krku má zmysel len v skorých štádiách nádorového ochorenia, keď môže ušetriť pacienta od rozsiahleho operačného výkonu tejto oblasti a môže napomôcť k detekcii okultných metastáz lymfatických uzlín. Predoperačná lymfoscintigrafia a detekcia sentinelovej uzliny v tejto oblasti má svoje špecifiká, s ktorými sa nemusíme stretnúť v prípade nádorov prsníka alebo malígneho melanómu. Uvádzame naše prvé skúsenosti s detekciou sentinelovej uzliny u 12 pacientov so slizničným nádorom dutiny ústnej.

Kľúčové slová: sentinelová uzlina, lymfoscintigrafia, peroperačná gamadetekcia, nádory hlavy a krku

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Radionavigated sentinel node detection in carcinomas of the oral cavity

Head and neck is the one of the most anatomically complex region of human body. The knowledge of the morphology of the lymphatic system of this region is crucial for understanding of metastatic spread of tumor cells of the head and neck. It is well known, that in the case of metastatic invasion of head and neck lymphatic nodes the overall survival rates drops to 50 %, and the tumors in this region are know for their early metastatic spread. Sentinel node biopsy in the case of head and neck tumors can spare the patient of extensive head lymphatic node dissection and can help with the detection of occult metastasis of lymphatic nodes. Preoperational lymphoscintigraphy and peroperational radionavigated detection of sentinel nodes in this region has its specific issues, which we might not find in sentinel node detection in the case of breast cancer or malignant melanoma. We present our first experiences with sentinel node detection in 12 patients with mucosal carcinoma of the oral cavity.

Keywords: sentinel node, lymphoscintigraphy, peroperational gamadetection, tumors of head and neck.