Neurológia pre prax 1/2011

Nádory centrálního nervového systému u dětí

MUDr. Zdeněk Pavelka, MUDr. Karel Zitterbart

Nádory CNS jsou nejpočetnějšími solidními nádory dětí a představují významnou část nádorové morbidity a mortality. Prognóza řady nádorů vysokého rizika zůstává nepříznivá. Pokrok v molekulární biologii umožňuje stanovit biologické znaky jako prediktory průběhu nemoci. Nové terapeutické postupy by měly doplnit v blízké budoucnosti standardní léčbu s cílem zlepšit výsledky.

Kľúčové slová: děti, tumor, mozek, prognóza, chemoterapie, radioterapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Tumors of the central nervous system in children

Tumors of central nervous system are the most frequent solid tumors in children and represent an important part of cancer related morbidity and mortality. Prognosis for many high risk tumors remains unsatisfactory. A progress in molecular biology enables to establish biological markers to predict the course of disease. The modern therapeutic approaches should be utilized in conjuction with standard therapy to improve the outcome.

Keywords: children, tumor, brain, prognosis, chemotherapy, radiotherapy.