Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Liečba kritickej končatinovej ischémie prostaglandínom E1
    doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., MUDr. Denisa Čelovská, PhD., MUDr. Andrea Komorníková, MUDr. Ewald Ambrózy, PhD., MUDr. Matej Bendžala, PhD.
    (2/2015, Pôvodné práce a kazuistiky )