Dermatológia pre prax 3-4/2007

KARCINOM Z MERKELOVÝCH BUNĚK

MUDr. Yvetta Vantuchová, Ph.D.

Karcinom z Merkelových buněk (Merkel Cell Carcinoma, MCC) je neuroendokrinní nádor s agresivním biologickým chováním, jehož incidence je 0,4 případů na 100 000 obyvatel, pětileté přežití pacientů nepřesahuje 65 %. Primární tumorózní léze bývá nejčastěji lokalizována na končetinách, hlavě a krku. Optimálním léčebným postupem je radikální odstranění primárního nádoru s vyšetřením sentinelové uzliny, odstranění spádových uzlin při její pozitivitě a adjuvantní lokoregionální radioterapie. Úloha chemoterapie je kontroverzní a je doporučována jen u pacientů s pokročilým onemocněním.

Kľúčové slová: karcinom z Merkelových buněk, epidemiologie, diagnostika, terapie a prognóza

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

MERKEL CELL CARCINOMA

Merkel Cell Carcinoma (MCC) is a neuroendocrine skin cancer with the agressive biological behaviour. Incidence of MCC is 0,4 per 100 000 and five years survival rate is 65 %. The most common sites of primary lesion are head, neck and extremities. Optimal treatment of patiens with MCC is radical surgery, dissection of regional lymphatic nodes with sentinel lymph node detection and adjuvant locoregional radiotherapy if risk prognostic factors are present. The role of chemotherapy is controversial and should be considered in patients with advanced disease.

Keywords: Merkel Cell Carcinoma, epidemiology, diagnostics, therapy and prognosis