Via practica 6/2008

NOVÉ FORMY LIEČBY PĽÚCNEJ HYPERTENZIE

doc. MUDr. Iveta Šimková, CSc.

Pľúcna hypertenzia je chronické ochorenie pľúcnych artérií charakterizované vzostupom tlaku v pľúcnom riečisku, progresívnym zlyhávaním pravého srdca, významne zhoršenou kvalitou života a predčasnou smrťou. Nebývalý rozmach vedomostí v oblasti patogenézy a diagnostiky pľúcnej hypertenzie otvoril v posledných desiatich rokoch nové horizonty liečebného ovplyvnenia. Do klinickej praxe sa zaviedla tzv. špecifická liečba (prostanoidy, antagonisty endotelínových receptorov, inhibítory fosfodiesterázy), ktorá ovplyvňuje patomechamizny ochorenia, a tak zásadne mení liečebnú stratégiu, zlepšuje klinický priebeh a predlžuje život.

Kľúčové slová: pľúcna hypertenzia, špecifická liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

NOVEL THERAPEUTIC MODALITIES IN PULMONARY HYPERTENSION

Pulmonary hypertension means chronic disorder of pulmonary arteries, characteristic by pulmonary artery pressure elevation, progressive course, very poor life quality and prognosis. Major advances in understanding of the disease pathogenesis as well as in the diagnostic process opened new horizons of therapeutic modalities in the last 10 years and so called disease-specific therapy (prostanoids, endothelin receptor antagonists, phosphodiesterase inhibitors) was established. This pharmacologic treatment is acting through pathogenic pathways and therefore it changes the therapeutic strategy, effectively improves clinical course and prolongs life.

Keywords: pulmonary hypertension, specific therapy.