Onkológia 5/2011

Karcinóm krčka maternice a tehotenstvo: liečebný manažment

MUDr. Igor Lazar, PhD., MUDr. Róbert Tóth, PhD.

Konkominantný výskyt tehotenstva a invazívneho karcinómu krčka maternice spôsobuje liečebnú a etickú dilemu. Liečebný algoritmus závisí na gestačnom veku v čase diagnózy, stagingu, veľkosti lézie a želania pacientky na zachovanie tehotenstva a plodnosti. Na základe literárnych údajov sa predpokladá, že tehotenstvo neovplyvňuje prognózu ochorenia.

Kľúčové slová: karcinóm krčka maternice, tehotenstvo, liečebný manažment

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cervical cancer and pregnancy: treatment management

Pregnancy and cervical carcinoma occurring concomitantly causes therapeutic and ethical dilemmas. The management for this situation will depend on the gestational age at the time of diagnosis, disease staging, size of the lesion and the patient’s wish to maintain pregnan cy and fertility. Review of the literature suggest that pregnancy does not seem to influence the prognosis of cervical cancer.

Keywords: cervical cancer, pregnancy, treatment management