Onkológia 4/2011

Malígny melanóm rekta zamenený za trombotizované hemoroidy – raritný nádor so zlou prognózou

MUDr. Vladimír Šišovský, PhD., MUDr. Michal Palkovič, PhD., doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD., MUDr. Eva Kováčová, PhD., MUDr. Andrea Hvizdáková, PhD.³, MUDr. Milan Vyskočil, PhD., MUDr. Daniela Kobzová

Malígny melanóm rekta vychádza z melanocytov anorektálnej oblasti. Tvorí menej ako 1 % všetkých melanómov a 4 % všetkých tumorov rekta a anu. Najčastejším klinickým prejavom je krvácanie, pri klinickom vyšetrení sa môže zameniť za benígnu léziu alebo hemoroidy. Vzhľadom na zriedkavosť diagnózy, nie sú presne stanovené terapeutické postupy. Prognóza pacientov je zlá, Autori prezentujú prípad 70-ročnej pacientky s melanómom rekta diagnostikovaným v pokročilom štádiu choroby, ktorá bola predhospitalizačne riešená ako trombotizované hemoroidy.

Kľúčové slová: malígny melanóm, rectum, trombotizované hemoroidy, obstipácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Rectal malignant melanoma mistaken for thrombotic hemorrhoids – rare tumor with poor prognosis

Rectal malignant melanoma originates in the melanocytes of the anorectal area. Represent less than 1 % of all melanomas, and 4 % of all malignant tumors of the rectum and anus. The most common clinical manifestation is bleeding, the clinical examination may be mistaken for benign lesions or hemorrhoids. Given the rarity of the diagnosis are not well-defined therapeutic procedures. Prognosis for patient is poor. The authors present a case of 70-year old patient with rectal melanoma diagnosed at an advanced stage of disease, initially with diagnosis a thrombotic hemorrhoid.

Keywords: malignant melanoma, rectum, thrombotic hemorroids, constipation.