Onkológia 4/2008

NÁDORY CENTRÁLNÍHO NERVOVÉHO DĚTÍ A MLADISTVÝCH

MUDr. Markéta Churáčková

Nádory centrálního nervového systému u dětí a mladistvých jsou nejčastějším typem solidních nádorů u dětí. Prognóza pacientů s tímto typem onemocnění je i v současné době nepříznivá. Pokroky molekulární biologie a genetiky v posledních letech umožňují definovat další biologické znaky jednotlivých typů nádorů a identifikovat nové prognostické faktory, s cílem individualizace protinádorové léčby. Zapojením do nadnárodních odborných skupin a využitím nejnovějších léčebných modalit v rámci mezinárodně uznávaných léčebných protokolů můžeme zvýšit šanci pacientů na dlouhodobé přežívání.

Kľúčové slová: nádor, centrální nervový systém, léčba, prognóza

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CENTRAL NERVOUS SYSTEM TUMORS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

Brain tumors are the most prevalent types of pediatric solid cancer. The prognosis of the patients is still unfavorable. The progress in molecular biology and genetics in the last years designates additional biologic markers and prognostic factors and can facilitate individual treatment. With the collaboration in international expert groups and with using the new treatment modalities and international therapeutical protocols we can increase the chance for survival of patients.

Keywords: tumor, central nervous system, treatment, prognosis