Onkológia 2/2009

Systémová liečba nádorov z germinatívnych buniek s nepriaznivou prognózou

MUDr. Michal Mego, PhD.

Testikulárne nádory zo zárodočných buniek (TGCT) patria k najchemosenzitívnejším solídnym tumorom a predstavujú model kurabilnej malignity. Cisplatina je základom ich liečby. Prvolíniová chemoterapia na báze cisplatiny je schopná vyliečť 70 – 80 % pacientov s metastatickou chorobou. Záchranná liečba so štandardnou dávkou cisplatiny a použitím nových liekov je schopná vyliečiť 20 – 25 % pacientov, ktorí neboli vyliečení indukčnou chemoterapiou. Cieľom tohto prehľadového článku je zhrnúť súčasné možnosti liečby tejto populácie pacientov.

Kľúčové slová: testikulárne nádory, cisplatina, záchranná liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Systemic treatment of poor prognosis germ cell tumors

Testicular germ cell tumors (TGCT) belong to the most chemosensitive solid tumors and represent a model for a curable cancer. Cisplatin represents the mainstay in the treatment of TGCTs. Cisplatin-based 1st line chemotherapy can cure about 70 – 80 % of patients with disseminated testicular cancer. Salvage chemotherapy with standard dose cisplatin plus previously not utilized drugs will cure 20 – 25% of patients who were not initially cured with their induction chemotherapy. This review summarizes the current treatment approaches in this patient´s population.

Keywords: testicular tumors, cisplatin, salvage therapy