Via practica 1/2011

Farmakoterapia stabilnej angíny pektoris – aktuálny prehľad

MUDr. Anna Vachulová, PhD., MUDr. Mgr. Zuzana Lovásová, MUDr. Martina Kováčová, MUDr. Kristína Letková

V článku je stručne zhrnutá liečba stabilnej angíny pektoris. Nevyhnutné miesto v nej má liečba rizikových faktorov aterosklerózy, implementácia zmien životného štýlu. Cieľom medikamentóznej liečby je zlepšiť prognózu a minimalizovať symptómy u pacientov. Liečba angíny pectoris by mala byť prispôsobená potrebám konkrétneho pacienta a taktiež by mala byť individuálne monitorovaná.

Kľúčové slová: stabilná angína pektoris, prognóza, medikamentózna liečba, terapeutické stratégie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacotherapy of stable angina pectoris – current review

The article briefly summarizes the treatment of stable angina pectoris. In the treatment of angina pectoris has the necessary space treatment of risk factors of atherosclerosis, the implementation of lifestyle changes. The aim of drug treatment is to improve prognosis and minimize the symptoms of patients. Treatment of angina pectoris should be tailored to individual patient´s needs and should also be individually monitored.

Keywords: stable angina pectoris, prognosis, drug therapy, therapeutic strategies.