Pediatria pre prax 4/2005

Syndróm trasenia dieťaťom

MUDr. Marián Fedor, MUDr. Peter Ďurdík, prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc.

Fyzické týranie môže byť jednou z príčin poranení u dojčiat. Syndróm trasenia dieťaťom – Shaken Baby Syndrome (SBS) je jednou zo závažnejších foriem týrania detí do dvoch rokov veku života. Autori zdôrazňujú nutnosť odlíšenia neúrazového poranenia hlavy vznikajúceho trasením od úrazového poranenia hlavy, ktoré je zriedkavejšie u dojčiat. Zdôrazňujú, že pri prítomnosti nešpecifických príznakov je potrebné myslieť aj na SBS a hľadaním špecifických príznakov je potrebné pri poraneniach hlavy vylúčiť SBS. Rozoberajú klinické, patologické a diagnostické príznaky spôsobené trasením detí. Poukazujú na nepriaznivú prognózu týchto detí a význam prevencie.

Kľúčové slová: syndróm trasenia dieťaťom, klinické príznaky, diagnostika, prognóza, prevencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SHAKEN BABY SYNDROME

Physical abuse is the main cause of injuries in infants. Shaken Baby Syndrome (SBS) is the most often form of child abuse until 2 years of the age. The authors point out the necessity to distinguish the non-traumatic head injury caused by shaking and traumatic head injury, which is rare in infants. The present of non-specific signs of child head injury can be the first symptom of SBS and so in this case it is important to search for specific symptoms and to confirm or exclude SBS. The authors present the clinical, pathological and diagnostic signs caused by shaking. They try to mention the bad prognosis of these children and the importance of prevention.

Keywords: Shaken Baby Syndrome, clinical signs, diagnosis, prognosis, prevention.