Onkológia 1/2009

Nefroblastóm – diagnostické problémy a liečba

MUDr. Kristína Husáková

Nefroblastóm, najčastejší primárny nádor obličiek u detí, sa považuje za príklad multimodálnej liečby pediatrických solídnych nádorov. Postupný vývoj chirurgických techník, pooperačnej starostlivosti, spoznanie rádiosenzitivity nádoru, dostupnosť účinných cytostatík, viedli k dramatickým zmenám v prognóze predtým pre prevažnú väčšinu pacientov letálneho ochorenia.

Kľúčové slová: nefroblastóm, Wilmsov nádor, diagnostika, liečba, prognóza

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Nephroblastoma – diagnostics problems and treatment

Nephroblastoma, the most frequent primary malignant renal tumor in children, is a paradigm for multimodal treatment of the pediatric malignant solid tumor. Progressive development in surgical techniques, postoperative care, recognition of the sensitivity of tumor to radiation, the availability of active chemotherapeutic agents, led to dramatic changes in the prognosis of disease, originally for most of patients lethal.

Keywords: nephroblastoma, Wilms tumor, diagnostic, treatment, prognosis