Via practica 1/2006

Stratifikácia arytmického rizika po infarkte myokardu v ére implantovateľných defibrilátorov a reperfúznej terapie

MUDr. Peter Margitfalvi, MUDr. Gabriela Kaliská, CSc.

Stratifikácia arytmického rizika po infarkte myokardu je aktuálna i v ére intervenčnej liečby infarktu myokardu, ktorá sama osebe zlepšila jeho krátko i dlhodobú prognózu . Pre rizikových pacientov máme k dispozícii efektívnu terapiu – implantovateľný defibrilátor, ktorý je schopný prakticky eliminovať arytmickú smrť . Ideálny test na stratifikáciu rizika stále nemáme . V posledných rokoch boli ukončené viaceré primárne preventívne randomizované kontrolované štúdie, v ktorých sa používali rôzne „stratifikátory“ rizika . V článku sa rozoberajú užitočné a praktické informácie, ktoré nám pre manažment arytmického rizika po infarkte myokardu poskytuje medicína dôkazov.

Kľúčové slová: infarkt myokardu – komplikácie; arytmia– terapia; defibrilátory implantabilné; smrť náhla srdcová – prevencia a kontrola.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

STRATIFICATION OF ARRHYTHMIC RISK POST MYOCARDIAL INFARCTION IN THE ERA OF IMPLANTABLE CARDIOVERTER-DEFIBRILLATOR AND REPERFUSION

Arrhythmic risk stratification post myocardial infarction is actuall even in the era of interventional management of myocardial infarction, which per se improved short and long term prognosis . We can offer effective therapy for high risk patients-implantable defibrillator, which almost eliminates arrhythmic death . Ideal test for risk stratification is still missing . In the past years couple of primary prevention trials were published, each trial using a different strategy for risk stratification . The article reviews evidence based data usefull for practical management of arrhythmic risk post myocardial infarction.

Keywords: Stratification of arrhythmic risk, implantable defibrillators, primary prevention of sudden cardiac death.