Onkológia 3/2009

Akútna promyelocytová leukémia – patogenéza, diagnostika, prognóza (1. časť)

MUDr. Iveta Oravcová

Prognóza akútnej promyelocytovej leukémie sa za posledných dvadsať rokov významne zmenila. Prispela k tomu zrýchlená diagnostika, zdokonalenie počiatočnej podpornej liečby a zaradenie nových liekov do liečby. Prvá časť članku predkladá základnú charakteristiku ochorenia, princípy diagnostiky, manažment hemoragickej diatézy a faktory ovplyvňujúce prognózu APL.

Kľúčové slová: promyelocytová, diagnostika, prognóza, patogenéza, PML/RARα

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acute promyelocytic leukemia - pathogenesis, diagnostics, prognosis (part I.)

The prognosis of APL has significantly changed during last twenty years. Contributing factors are accelerated diagnostics, initial better supportive therapy and incorporation of a new and strategical medicaments to the therapy. The first part of the review depicts the main characteristics of the disease, the principles of diagnostics, management of hemorrhagic diathesis a the factors affecting the prognosis of APL.

Keywords: promyelocytic, diagnostics, prognosis, pathogenesis, PML/RARα