Psychiatria pre prax 3/2013

Alkohol a pečeň pohľadom hepatológa

doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.

Alkohol zaujíma v rebríčku preventabilných rizikových faktorov zdravia 3. miesto v Európe i vo svete. Odporúčania EASL z r. 2012 uvádzajú, že z hľadiska ochorenia pečene neexistuje bezpečná denná dávka alkoholu. Už denná konzumácia 25 g alkoholu zvyšuje riziko vzniku cirhózy i rakoviny prsníka. Pre určenie alkoholovej závislosti sú podstatné dotazníkové metódy (CAGE, AUDIT, AUDIT C). Cieľom je rozšírenie ich aplikácie do najširšej zdravotníckej základne a zvýšenie podielu liečených pacientov. Základom liečby je abstinencia alebo aspoň redukcia alkoholu s pomocou psychiatra, psychológa a okolia. Všetky ostatné postupy sú podporné. Pri alkoholovej hepatitíde prognostické markery (Maddreyho index, Glasgow skóre) rozhodujú o voľbe kortikoidnej liečby/pentoxifylínu a Lille skóre identifikuje neodpovedačov na kortikoidy. Transplantácia pečene je poslednou možnosťou, ktorá prichádza do úvahy až po 6-mesačnej abstinencii s predpokladom jej dlhodobého udržania. Pri odstránení abúzu je prognóza priaznivá.

Kľúčové slová: alkoholové poškodenie pečene, diagnostika, liečba, prognóza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diagnosis and treatment of alcoholic liver disease

Alcohol is on the 3rd place among preventabile risk factors of health in Europe. The save limit of alcohol consume doesn´t exist according EASL guidelines. Daily consumation of 25 g of alcohol increases the risk of cirrhosis and breast carcinoma. Questionaires (CAGE, AUDIT, AUDIT C) are essential tools for alcohol abuse detection. Their application in the broad health service is essential. The basis of the treatment is achievement of abstinence with help of psychiatrist. Other methods are only supportive. Maddrey index or Glasgow score are useful in decision of corticoid/pentoxifylin treatment in alcoholic hepatitis and Lille score for detection of nonresponders to corticosteroids. Liver transplantation is the last chance and it is possible after 6-month abstinence interval. Prognosis is much better, when abuse is closed.

Keywords: alcohol liver lesion, diagnosis, treatment, prognosis.