Onkológia 6/2011

Možnosti rádioterapie pri zriedkavých hrudných nádoroch

MUDr. Elena Bolješíková, CSc.

V príspevku sa analyzuje liečebná stratégia pri zriedkavých hrudných nádoroch so zameraním na postavenie rádioterapie pri malígnom mezotelióme, malígnom tymóme a karcinoide.

Kľúčové slová: malígny mezotelióm, malígny tymóm, karcinoid, liečebná stratégia, rádioterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Radiotherapy in treatment of rare thoracic tumors

The treatment strategy of rare thoracic tumors is discussed with focusse a role of radiotherapy. The malignant mesothelioma, malignant thymoma and carcinoid tumor are analysed.

Keywords: malignant mesothelioma, malignant thymoma, carcinoid tumor, treatment strategy, radiotherapy.