Onkológia 6/2007

KARCINÓM VULVY – SÚČASNÁ KLASIFIKÁCIA A CHARAKTERISTIKA

prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD., MUDr. Vladimír Šišovský, PhD., MUDr. Michal Palkovič, PhD., Dimitris Hatzibougias, M.D.

Autori prezentujú ostatnú klasifikáciu prekurzorových zmien a karcinómu vulvy podľa WHO. Opisujú poznatky o etiológii, patogenéze a morfológii oboch patologických procesov.

Kľúčové slová: karcinóm vulvy, vnútroepitelová neoplázia vulvy (VIN), WHO klasifikácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CARCINOMA OF THE VULVA – CLASSIFICATION AND CHARACTERISTICS

The authors present the latest WHO classification of precursor changes and carcinoma of the vulva. Recent information concerning aethiology, pathogenesis and morphology of both pathological processes are described.

Keywords: carcinoma of the vulva, vulvar intraepithelial neoplasia (VIN), WHO classification