Neurológia pre prax 3/2005

1H in vivo MR spektroskopie v klinické neurologii

Ing. Zenon Starčuk, DrSc., doc. MUDr. Petr Krupa, CSc., Ing. Zenon Starčuk jr., CSc., Ing. Jaroslav Horký

V předloženém příspěvku jsou stručně popsány některé ze základních charakteristik in vivo protonové (1H) MR spektroskopie zejména ve vztahu k jejímu využití v klinické neurologické praxi. Je posouzen vliv volby intenzity magnetického pole a akviziční techniky na kvalitu získávaných protonových MR spekter. V závěru příspěvku jsou stručně uvedeny některé z nejdůležitějších klinických neurologických aplikací 1H in vivo MRS.

Kľúčové slová: magnetická rezonance, H-1 MR spektroskopie, jednovoxelové techniky MRS, spektroskopické zobrazování, klinické aplikace H-1 MRS.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

1H in vivo MR spektroskopie v klinické neurologii

V předloženém příspěvku jsou stručně popsány některé ze základních charakteristik in vivo protonové (1H) MR spektroskopie zejména ve vztahu k jejímu využití v klinické neurologické praxi. Je posouzen vliv volby intenzity magnetického pole a akviziční techniky na kvalitu získávaných protonových MR spekter. V závěru příspěvku jsou stručně uvedeny některé z nejdůležitějších klinických neurologických aplikací 1H in vivo MRS.

Keywords: magnetická rezonance, H-1 MR spektroskopie, jednovoxelové techniky MRS, spektroskopické zobrazování, klinické aplikace H-1 MRS.