Onkológia 5/2010

Chirurgická liečba nádorov obličiek

prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.

Karcinóm obličky je tretím najčastejším malígnym ochorením v urológii. Vo väčšine prípadov sa diagnostikuje v štádiu lokalizovaného ochorenia. Chirurgická liečba je jediným kuratívnym spôsobom liečby lokalizovaného karcinómu obličky a je tiež súčasťou liečby diseminovaného ochorenia. Keď je to technicky možné, je obličku zachovávajúca operácia štandardným postupom liečby u nádorov menších ako 7 cm. Otvorená parciálna nefrektómia je integrálnou súčasťou liečby u pacientov s nádorom solitárnej obličky alebo nádorovým trombom v dolnej dutej žile. Minimálny negatívny chirurgický okraj je dostatočnou zárukou úplného odstránenia nádoru. V prípade pozitívneho chirurgického okraja a u nádorov väčších ako 7 cm dochádza častejšie k lokálnej recidíve nádoru. Pri nádoroch v klinickom štádiu T2 sa odporúča laparoskopická radikálna nefrektómia. Väčšie nádory sa bezpečne liečia otvorenou radikálnou nefrektómiou.

Kľúčové slová: karcinóm obličky, radikálna nefrektómia, obličku zachovávajúca chirurgická liečba, alternatívne liečebné metódy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Surgical treatment of renal cell carcinomas

Renal cell carcinoma (RCC) is the third most frequent urological malignancy. In majority of patients it is diagnosed in localized stage. Surgical treatment remains the only curative approach in localized RCC and contributes to the therapy of disseminated disease as well. Whenever technically feasible, nephron.sparing surgery is the standard procedure for renal tumors up to the diameter of 7 cm. However, open partial nephrectomy still remains the integral part of care in patients with renal masses in a solitary kidney or the thrombus in the vena cava. A minimal tumor-free surgical margin following partial resection of RCC is sufficient to avoid local recurrence. There is an increased risk of local tumor recurrence in larger-size tumors (> 7 cm) treated by nephron sparing surgery or when there is a positive margin. Laparoscopic radical nephrectomy is recommended in T2 RCC. Larger tumors are safely treated by open radical nephrectomy.

Keywords: renal cell carcinoma, radical nephrectomy, nephron sparing surgery, alternative therapeutic methods