Onkológia 2/2012

Súčasný pohľad na familiárnu adenomatóznu polypózu (FAP)

MUDr. Vladimír Holec, doc. RNDr. Vladimír Zajac, CSc., Mgr. Zuzana Adamčíková, Ing. Mgr. Katarína Hainová, RNDr. Soňa Čierniková, PhD., Viola Števurková

Chorobnosť a mortalita na onkologické ochorenia má trvale stúpajúcu tendenciu. Gastrointestinálne tumory predstavujú tretinu všetkých nádorových ochorení a sú hlavnou príčinou úmrtia v celosvetovom meradle. Najmä nádory hrubého čreva sú vysoko prevalentné. Napriek tomu, že karcinómy hrubého čreva sú dobre prístupné vyšetreniam, prichádza viac ako polovica chorých k lekárovi až s pokročilým štádiom ochorenia. V tomto štádiu bývajú často postihnuté lymfatické uzliny, prítomné sú metastázy, ktoré negatívne ovplyvňujú dlhodobé prežívanie pacientov (1).

Kľúčové slová: rakovina hrubého čreva, familiárna adenomatózna polypóza (FAP), polypy, APC gén, myšacie modely.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The current view of the familial adenomatous polyposis (FAP)

The rate of morbidity and mortality in oncologic diseases has constantly increasing tendency. Gastrointestinal tumors represent 33% from all carcinoma and are the leading cause of worldwide death. Majority of colon tumors are highly prevalent. Although, colon tumors are easily accessible to examinations, more than half of patients come to the doctor with advanced disease. Lymph-nodes are often affected and metastases are present at this stage of disease, this fact affects the long-term survival of patients.

Keywords: colon cancer, familial adenomatous polyposis (FAP), polyps, APC gene, mouse model.