Neurológia pre prax 2/2010

Primární lymfom mozku

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. , MUDr. Aleš Kopal, MUDr. Milan Mrklovský, MUDr. Zoltán Kerekes

Primární CNS lymfom tvoří 1–2 % všech primárních mozkových tumorů. Na rozdíl od lymfomů, které vznikají v nodální lymfatické tkáni, primární CNS lymfomy postihují mozkovou tkáň. Jsou typem non-Hodgkinského lymfomu. Podstatně častěji se objevují u imunokompromitovaných nemocných (zejména HIV pozitivních) než u imunokompetentních jedinců. Primární CNS lymfom zpravidla dobře odpovídá na imunosupresi a radioterapii. Po intenzivní imunosupresivní kúře (včetně kortikosteroidů) se nádor na kontrolním zobrazovacím vyšetření již nemusí prokázat. Někdy se také z toho důvodu můžeme setkat s označením „mizející tumor“. Ke stanovení diagnózy je nutné histologické vyšetření z mozkové biopsie, které prokáže lymfoidní nádorové buňky. Pokud se neshoduje výsledek bioptického vyšetření s přesvědčivým zobrazovacím nálezem, vznikají problémy, které vedou ke komplikovanému průběhu tohoto závažného onemocnění. Na našem pracovišti jsme léčili nemocnou s takto komplikovaným průběhem.

Kľúčové slová: primární CNS lymfom, non-Hodgkinský lymfom, MR mozku, biopsie mozku, kortikoterapie, radioterapie, chemoterapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Primary brain lymphoma

Primary central nervous system lymphoma (PCNSL) makes 1–2 % of all primary cerebral tumors. In contrast to lymphomas arising from nodal lymphatic tissues, PCNSL affect cerebral tissue. These tumors belong to a variety of non-Hodgkin lymphomas. Their occurrence is especially in immunocompromised patients. PCNSL is in principle good curable with chemotherapy and radiotherapy. The tumor sometimes does not show on follow-up imaging examination after intensive immunosuppressive therapy. Therefore, this tumor is also marked as a vanishing tumor. The diagnosis of PCNSL is verified by the immunohistochemical examinations which certify lymphoid tumor cells. If there are doubts between histological and imaging examination, problems will appear. These problems complicate the course of this disease. We treated a patient with this complicated course of disease in our clinic.

Keywords: primary central nervous system lymphoma, non-Hodgkin lymphoma, corticotherapy, brain biopsy, chemotherapy, radiotherapy.