Onkológia 3/2010

Rádioterapia nádorov centrálnej nervovej sústavy

MUDr. Elena Bolješíková, CSc., MUDr. Martin Chorváth

V práci sa analyzuje postavenie rádioterapie u primárnych a sekundárnych nádorov CNS.

Kľúčové slová: CNS nádory, rádioterapia, zdroje, techniky, výsledky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The Radiotherapy of CNS Tumors

The role of radiotherapy in primary and secondary CNS tumors is analysed.

Keywords: CNS tumors, radiotherapy, sources, techniques, results.