Onkológia 3/2016

Neskorá toxicita u pacientov s germinatívnymi testikulárnymi nádormi

MUDr. Michaela Sojáková, MUDr. Katarína Rejleková, PhD.

Testikulárne nádory z germinatívnych buniek (TGCTs) sú zriedkavou malignitou, napriek tomu predstavujú najčastejší typ solídneho tumoru u mužov vo veku 18 až 39 rokov. Efektivita chemoterapie na báze cisplatiny viedla k relatívnemu 10-ročnému prežívaniu všetkých pacientov na úrovni 95 %. Z dôvodu vysokej kurability TGCTs vystupuje v týchto dňoch do popredia nevyhnutnosť zaoberať sa neskorými následkami protinádorovej liečby. Potenciálnymi neskorými komplikáciami sú: kardiovaskulárne ochorenie, Raynaudov fenomén, sekundárne malignity, neurotoxicita, nefrotoxicita a ototoxicita, gonadálna dysfunkcia, pľúcna toxicita, poruchy kostného metabolizmu a kognitívnych funkcií.

Kľúčové slová: testikulárny tumor z germinatívnych buniek, neskoré komplikácie, sekundárne malignity, neurotoxicita, nefrotoxicita, ototoxicita, pľúcna toxicita

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Late toxicity in patients with testicular germ cell tumors

Testicular germ cell tumors (TGCTs) represent rare malignancy, even though they are the most common cancer among the men between the ages 18 to 39 years. Effectiveness of cisplatin-based chemotherapy introduced in the 1970`s provided 10-year relative survival for all patients with TGCTs approaching 95 %. Importance of the late adverse effects of antitumor treatment after chemotherapy and radiotherapy is determined by the high curability rate of TGCTs these days. Potentially late complications are: cardiovascular disease, second malignant neoplasms, Raynaud phenomenon, neurotoxicity, nephrotoxicity and ototoxicity, gonadal dysfunction, pulmonary toxicity, damage of bone metabolism and cognitive impairment.

Keywords: germ cell testicular tumor, late complications, second malignant neoplasms, neurotoxicity, nephrotoxicity, ototoxicity, pulmonary toxicity