Dermatológia pre prax 1/2024

Zriedkavé kožné nádory Mezenchymálne a neurálne nádory, nádory kože neistej diferenciácie a metastázy do kože

MUDr. Zuzana Zelenayová

Výskyt nádorov kože ročne neustále stúpa. V prevažnej miere sa to týka nemelanocytového typu rakoviny kože. Dermatovenerológ v spleti často sa vyskytujúcich epidermálnych a melanocytových tumorov nesmie zabúdať na správnu diagnostiku a postup pri liečbe aj kožných tumorov mezenchymálneho pôvodu. Do tejto skupiny sa radí nielen široká paleta často sa vyskytujúcich benígnych nádorov mäkkých tkanív väzivového a cievneho pôvodu, ale aj zriedkavo sa vyskytujúce intermediálne alebo malígne mezenchymálne neoplázie. Autor v článku uvádza manažment pacientov s diagnózami dermatofibrosarcoma protuberans, infantilný a kongenitálny hemangióm, Kaposiho sarkóm, angiosarkóm, atypický fibroxantóm, pleomorfný nediferencovaný sarkóm a metastáza do kože. V nasledujúcom texte sú uvedené hlavné klinické, dermatoskopické, histopatologické črty týchto zriedkavo sa vyskytujúcich nádorov, ich diferenciálne-diagnostické, prognostické údaje a odporúčaný manažment.

Kľúčové slová: dermatofibrosarcoma protuberans, infantilný a kongenitálny hemangióm, Kaposiho sarkóm, angiosarkóm, atypický fibroxantóm, pleomorfný nediferencovaný sarkóm, metastázy do kože, klinika, diagnostika a manažment

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Dermatológia pre prax. Objednať časopis

dermatofibrosarcoma protuberans, infantilný a kongenitálny hemangióm, Kaposiho sarkóm, angiosarkóm, atypický fibroxantóm, pleomorfný nediferencovaný sarkóm, metastázy do kože, klinika, diagnostika a manažment

The incidence of skin tumours is steadily rising annually. In the tangle of frequently occurring epidermal and melanocytic tumors, the dermatologist must not neglect to correctly diagnose and proceed with the treatment of skin tumors of mesenchymal origin as well. This group includes not only a wide variety of frequently occurring benign soft tissue tumours of fibrous and vascular origin, but also rarely occurring intermediate or malignant mesenchymal neoplasms. In this article, the author reviews the management of patients with diagnoses of dermatofibrosarcoma protuberans, infantile and congenital hemangioma, Kaposi’s sarcoma, angiosarcoma, atypical fibroxanthoma, pleomorphic undifferentiated sarcoma, and metastasis to the skin. The main clinical, dermatoscopic, histopathological features of these rarely occurring tumors, their differential-diagnostic, prognostic data and recommended management are presented in the following text.

Keywords: dermatofibrosarcoma protuberans, infantile and congenital hemangioma, Kaposi’s sarcoma, angiosarcoma, atypical fibroxanthoma, pleomorphic undifferentiated sarcoma, skin metastasis, clinic, diagnosis and management