Onkológia 2/2015

Protinádorová imunita

MUDr. Ján Lakota, CSc., MUDr. Milan Žuffa, CSc.

Protinádorová imunita predstavuje komplexný súbor reakcií, ktoré organizmus človeka používa proti nádorom. Obsah pojmu imunologický dozor prešiel za posledné desaťročia výraznými zmenami. Charakterizácia nádorových antigénov umožnila pochopiť princípy možnej protinádorovej odpovede. Samotné obranné mechanizmy nádorov proti útoku imunitného systému sú dnes predmetom skúmania a predstavujú v súčasnosti cieľ imunoterapie nádorov. Zaujímavým a málo prebádaným fenoménom je aj spontánna regresia nádorov. Poznanie princípov a samotných dráh pri tomto fenoméne by umožnilo terapiu nádorov postavenú na dosiaľ nepoznaných základoch.

Kľúčové slová: protinádorová imunita, imunitný systém, nádorové antigény.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Antitumor immunity

Antitumor immunity represents a complex collection of reactions used by human organism against tumors. During last decades the content of the concept of immune surveillance has been largely developed and changed. The characterization of tumor antigens brought us the understanding of the possible principles ot the immune antitumor activity. The defence mechanisms of the tumors against the immune system attack(s) are today investigated and are an interesting target for therapy. An intersting, nevertheless, rather unknown phenomenon is the spontaneous regression of tumors. The elucidation of the pathways of this phenomenon would possibly open a new modality in the tumor therapy.

Keywords: antitumor imunity, immune system, tumor antigens.