Onkológia 5/2011

Fyloidný tumor

doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD., MUDr. Lucia Bellová

Fyloidný tumor prsníka (cystosarkóma fyllodes) je vzácne ochorenie (0,3 – 1 % zo všetkých neoplázií prsníka) s veľmi variabilným biologickým, zvyčajne benígnym potenciálom. Malígne formy fibroepiteliálnych tumorov sú zriedkavejšie, sú lokálne agresívne a vytvárajú vzdialené metastázy. V článku sa zameriavame na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a možnosti liečby tohto nádoru. Hlavnou terapeutickou súčasťou je chirurgické odstránenie nádoru. Postihnutie axilárnych uzlín je zriedkavé, a preto axilárna disekcia nie je indikovaná. Výsledky liečby rádioterapiou a chemoterapiou sú nejasné.

Kľúčové slová: fyloidný nádor, cystosarkóma fylodes, epidemiológia, histológia, liečba, chirurgia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Phylloid tumor

Phyllode tumor (cystosarcoma phyllodes) is one of rare types of breast cancer (0,3 to 1 % of all breast neoplasis). This tumour has variable and usually benign potential. Malignant forms are less common, but they are locally aggressive and include distant metastasis. The article contains diagnostics, differential diagnosis and treatment options. The main therapeutic part of cystosarcoma phylloides is surgical removal. Axillary node involvement is rare, and axillary dissection is not indicated. The results with radiotherapy and chemotherapy are in these days insufficient.

Keywords: phyllode tumor, cystosarcoma phyllodes, epidemiology, histology, therapy, surgery