Via practica 11/2008

MALÍGNY MELANÓM V OKU

MUDr. Alena Furdová, PhD.

Malígny melanóm uvey je najčastejšie sa vyskytujúcim intrabulbárnym tumorom v dospelosti. Príznaky a klinický priebeh je veľmi variabilný, viac ako 70 % tumorov vychádza z choroidey a corpus ciliare. Skoré zachytenie a liečba môžu znamenať pre pacienta zachovanie zrakových funkcií, avšak v pokročilých T3 štádiách je indikovaná radikálna operácia. Konzervatívne postupy, ako rádioterapia (brachyterapia, aj ožiarenie z externého zdroja) sa v súčasnosti používajú na liečbu malých a stredných nádorov, alebo v rámci kombinovanej liečby.

Kľúčové slová: vnútroočné nádory, malígny melanóm uvey

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

MALIGNANT UVEAL MELANOMA

Malignant uveal melanoma is most common intraocular tumor in adults. Clinical signs are different, more than 70% of tumors arise from the posterior uvea – choroid and ciliary body. The diagnostic process and adequate therapy may save visual functions, however in T3 stage of the disease the radical operation is necessary. Conservative treatment (brachytherapy and radiotherapy) are used for small and middle-stage tumors, or in combined treatment.

Keywords: intraocular tumors, malignant uveal melanoma