Onkológia 4/2016

Gastrointestinální nádory u dětí a adolescentů – rozdíly od GI onkologie dospělých

MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Gastrointestinální nádory u dětí a dospívajících jsou velmi vzácné. Od nádorů dospělých se liší rozdílným zastoupením histologických typů nádorů, jejich incidencí, etiologií a klinickými příznaky. Zkušenosti s jejich diagnostikou a především léčbou jsou limitované. Zásadním rozdílem od dospělé onkologie je u nádorů zažívacího traktu absence pediatrických klinických studií. Výjimkou je léčba pediatrického non-Hodgkinova lymfomu. Spolupráce a zkušenosti z dospělé onkologie jsou proto nevyhnutné.

Kľúčové slová: gastrointestinální nádory, nádory dětského věku, rozdíly, klinické studie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Gastrointestinal tumors in children and adolescents – difference from the adult gastrointestinal cancer

Gastrointestinal tumors in children and adolescents are very rare. They differ from the adult gastrointestinal cancer in different histological types of tumors, their incidence, etiology and clinical symptoms. Experience with their diagnosis and treatment are limited. The fundamental difference from the adult gastrointestinal cancer is absence of pediatric clinical trials. An exception is the treatment of pediatric non-Hodgkin lymphoma. Cooperation and experience of adult`s oncology are therefore necessary.

Keywords: gastrointestinal tumors, pediatric tumors, differences, clinical studies