Pediatria pre prax 6/2005

Očkování dětí s onkologickým onemocněním

MUDr. Jitka Škovránková

Imunodeficitní pacienti s hemato-onkologickými a jinými nádorovými onemocněními mají po ukončení terapie sníženou imunitu. Deficit postihuje obzvláště imunitu vůči invazivním bakteriálním onemocněním, a proto je doporučeno v odstupu 3–6 měsíců provést očkování bakteriálními vakcínami proti pneumokokům, hemofilu b a meningokoku C. Snížena je i postvakcinační imunita, proto následně očkujeme podle zjištěných hodnot postvakcinačních protilátek neživými vakcínami proti tetanu, záškrtu, černému kašli, polio a hepatitidě B. Očkování živými vakcínami je doporučeno provést v odstupu minimálně 1–2 let po ukončení léčby, po kontrole imunitních parametrů. Vakcínu proti chřipce lze aplikovat i v období chemoterapie, následně pak každoročně v podzimních měsících.

Kľúčové slová: očkování, hemato-onkologická onemocnění, solidní tumory.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE VACCINATION OF CHILDREN WITH ONCOLOGICAL DISEASE

Patients with haematooncological and other tumors have immunodeficit some time after they finish the treatment. The deficit affects mainly the immunity against invasive bacterial diseases and this is the reason why a re-vaccination is recommended after 3–6 months interval with bacterial pneumococcal, Haemophillus B and Meningococcus C vaccines. Also the post-vaccination immunity is decreased, so we re-vaccinate against tetanus, whooping cough, polio and hepatitis B with inanimate vaccines according to the detected levels of post-vaccination antibodies. Vaccination with life vaccines is recommended after a minimum of 1–2 years after the end of therapy following a test of immunity parameters. It is possible to administer Influenza vaccine also during the course of chemotherapy a subsequently annually during autumn months.

Keywords: vaccination, haemato-oncological diseases, solid tumors.