Slovenská chirurgia 4/2012

Mukokély a mucinózne nádory apendixu

prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD., MUDr. Aneta Krajčiová, MUDr. Vladimíra Ďuranová, MUDr. Peter Meluš

Mucinózny cystadenóm apendixu je jedným z histopatologických typov mukokély apendixu. Autori prezentujú dve kazuistiky s benígnymi cystickými mucinóznymi tumormi apendixu, kde definitívna diagnóza bola stanovená až z histopatologického vyšetrenia. V diskusii sa autori venujú diagnostickým možnostiam, diferenciálnej diagnostike, koincidencii s inými malignitami a odporúčaným terapeutickým postupom pri laparoskopickom aj laparotomickom prístupe v liečbe mukokél.

Kľúčové slová: mukokéla apendixu, cystadenóm apendixu, apendix.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Appendiceal mucoceles and mucinous tumors of the appendix

Appendiceal mucinous cystadenoma is one of histological forms of the appendiceal mucocele. The authors present two case reviews with benign cystic mucinous appendiceas tumors, in which the diagnosis was established only after final histological examination of the resected tissue. The authors discuss diagnostic options, differential diagnosis, coicidence and recommended surgical treatment, laparoscopy as well as laparotomy in mucocele management.

Keywords: appendiceal mucocele, appendiceal mucinous cystadenoma, apendix.