Onkológia 3/2009

Adjuvantná hormónová liečba postmenopauzálnych pacientok

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Karcinóm prsníka je najčastejším nádorovým ochorením v ženskej populácii. Rast nádoru je ovplyvňovaný rôznymi mechanizmami. Tieto sú nešpecifické (účinkujú všeobecne) alebo špecifické pre určitý typ tkaniva (zdravého alebo nádorového). Lokálnu reguláciu rastu nádoru zabezpečujú autokrinným alebo parakrinným mechanizmom rastové faktory a cytokíny. Bunky orgánov endokrinného systému secernujú do krvného obehu látky, ktoré regulujú rôzne funkcie orgánov i koordinujú niektoré funkcie na úrovni celého organizmu. Tieto látky, hormóny, majú vplyv aj na niektoré nádorové tkanivá, ktoré si zachovávajú senzitivitu na ne. V takom prípade sa stávajú „rastovým faktorom” pre nádorové bujnenie a nádory môžeme označiť ako „hormónovo dependentné”. Označujeme takto predovšetkým nádory, ktoré sú závislé od produkcie steroidových hormónov. Tieto poznatky sa využívajú v liečbe. Deplécia hormónu, blokáda jeho receptoru alebo použitie látky s antagonistickým účinkom vedú k zastaveniu rastu alebo aj k odumretiu deprivovaných nádorových buniek – apoptóze. Medzi hormónovo dependentné nádory sa zaraďuje aj karcinóm prsníka.

Kľúčové slová: karcinóm prsníka, „hormón dependentné“ nádory, adjuvantná liečba, postmenopauzálne pacientky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Adjuvant hormonal therapy of postmenopausal breast cancer patients

Breast cancer is still most common malignant disease in women population. Different mechamisms have influence on the tumor growth. Some of them are non-specific ( action is common) or specific for certain tissue type (healthy or tumorous). Local tumor growth is regulated by autocrine or paracrine growth factors and cytokines. Endocrine system cells are releasing different substances do the blood stream. These substances are regulating different organs and their functions on whole body level. These substances, hormones, also influence some tumor tissues, if their retain their hormonal sensitivity. In this case they act as growth factor for tzumor growth and these tumors are called “hormonal dependent”. Especially tumors dependent on steroidal hormones are classified as “hormonal dependent”. These characteristics are utilized in tumor therapy. Hormone depletion, receptor blockade or substances with antagonisitic action conduct an antitumor effect. They induce growth arrest or killing of deprived cancer cell, induce apoptosis. The breast cancer is prototype of „hormonal dependent“ tumor.

Keywords: breast cancer, „hormonal dependent“ tumors, adjuvant therapy, postmenopausal patients