Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • INTRACELULÁRNÍ PATOGENY V UROLOGII
  MUDr. Ivan Kolombo, FEBU, MUDr. Martina Poršová, MUDr. Jaroslav Porš, MUDr. Jiří Poněšický, MUDr. Milan Bartůněk
  (5-6/2007, Prehľadné Články )
 • Kompartment syndróm
  prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., RNDr. Ivan Varga, PhD., MUDr. Radoslav Zamborský, MUDr. Vladimír Popelka, PhD., RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.
  (1-2/2012, Prehľadové články )
 • Artériová hypertenzia – rizikový faktor kardiovaskulárnych komplikácií
  doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Matej Bendžala, MUDr. Andrea Komorníková, MUDr. Dáša Mesárošová, PhD., MUDr. Dávid Baláž, doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
  (1/2013, Hlavná téma )