Psychiatria pre prax 5/2006

Léčba antipsychotiky a metabolický syndrom

MUDr. Dita Kalnická, prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.

Komplex poruch metabolizmu, který zahrnuje abdominální obezitu, elevaci krevního tlaku, poruchu glukózové tolerance a změny hladin krevních lipidů, se nazývá metabolický syndrom (MS). Prevalence MS je u pacientů se schizofrenií vyšší než v běžné populaci a jeho výskyt pravděpodobně přispívá k jejich zvýšené mortalitě. Vliv farmakoterapie na vznik metabolického syndromu se stal předmětem zájmu psychiatrů po zavedení antipsychotik druhé generace do praxe. Studie asociace metabolického syndromu s léčbou antipsychotiky dosvědčují potřebu monitorovat u léčených pacientů metabolické parametry. K prevenci vzniku metabolického syndromu přispívá psychoedukace a behaviorální techniky zacílené na změnu životního stylu a stravovacích návyků.

Kľúčové slová: schizofrenie, antipsychotika, metabolický syndrom.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ANTIPSYCHOTICS TREATMENT AND METABOLIC SYNDROME

Metabolic syndrome (MS) is a complex of metabolic changes that includes abdominal obesity, elevation of blood pressure, impairment of glucose tolerance and lipid changes. The prevalence of MS is higher in patients with schizophrenia than in general population. Its presence may affect the elevated mortality rate among the patients. The interest in the influence of pharmacological treatment on the incidence of metabolic syndrome in patients with schizophrenia appeared after the second generation of antipsychotic drugs had been introduced. The results of studies that investigated the association of the metabolic syndrome with pharmacological treatment of psychosis provide arguments for a necessity to monitor metabolic parameters in patients treated for schizophrenia. Psychoeducation and behavioral techniques focused on life style changes and eating habits are an important aspect in preventing the metabolic syndrome.

Keywords: schizophrenia, antipsychotics, metabolic syndrome.