Via practica 9/2009

Systémové dôsledky chronickej obštrukčnej choroby pľúc a komorbidity

MUDr. Bohumil Matula

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je ochorenie charakterizované obmedzením prietoku vzduchu v dýchacích cestách, ktoré nie je celkom reverzibilné, je obvykle progresívne a asociované s abnormálnou zápalovou odpoveďou pľúc na vdychované častice a plyny, hlavne tabakový dym. Aj keď primárne postihuje pľúca, vyvoláva aj významné systémové dôsledky, hlavne malnutríciu a dysfunkciu kostrového svalstva, kardiovaskulárne ochorenia, osteoporózu, metabolický syndróm, depresiu a rakovinu pľúc. Spoločným menovateľom týchto prejavov môže byť systémový zápal.

Kľúčové slová: chronická obštrukčná choroba pľúc, fajčenie, systémový zápal, komorbidity

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Systemic consequences of chronic obstructive pulmonary disease and comorbidities

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a disease characterized by airflow limitation that is not fully reversible. The airflow limitation is usually progressive and associated with an abnormal inflammatory response of the lungs to noxious particles and gases, particularly tobacco smoke. Although chronic obstructive pulmonary disease primary affects the lungs, it also produces significant systemic consequences, such as malnutrition and skeletal muscles dysfunction, cardiovascular diseases, osteoporosis, metabolic syndrome, depression and lung cancer. The systemic inflammation is probably the common factor of all these manifestations.

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, tobacco smoking, systemic inflammation, comorbidities