Via practica 3/2009

Rizikové faktory rozvoja aterosklerózy: lipidy a ich vzťah k ateroskleróze

MUDr. Branislav Vohnout, PhD., doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.

Epidemiologické štúdie v priebehu posledných 50-tich rokov poukázali na množstvo rizikových faktorov aterosklerózy. Úloha lipidov spolu v ostatnými hlavnými rizikovými faktormi v ateroskleróze bola potvrdená experimentálnymi, epidemiologickými a klinickými dôkazmi. Potvrdenie nových rizikových faktorov vo vzťahu ku kauzalite alebo predikcii kardiovaskulárneho rizika vyžaduje ďalšie dôkazy pre väčšinu týchto faktorov.

Kľúčové slová: ateroskleróza, rizikový faktor, cholesterol, lipidy, zápal

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Risk factors of atherosclerosis: lipids and their relation to atherosclerosis

Participation of lipids together with other major risk factors of atherosclerosis was confirmed by experimental, epidemiological and clinical evidence, however, additional evidence is needed to confirm role of new risk factors in causality or prediction of cardiovascular risk for majority of the new factors.

Keywords: atherosclerosis, risk factor, cholesterol, lipids, inflammation